Skip to content
Home » รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ PPE สำคัญมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลาหรือไม่?

รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ PPE สำคัญมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลาหรือไม่?

Section Title

Report Abuse

รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ PPE สำคัญมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลาหรือไม่?
0 0 Reviews

รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ PPE สำคัญมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลาหรือไม่?

ในการทำงานภาคสนาม ผู้ปฏิบัติงานต้องพบเจอกับความเสี่ยงหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสารเคมี วัตถุมีคม กระแสไฟฟ้าแรงสูง การทำงานบนที่สูง เขตก่อสร้างที่มีโลหะหนักหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นต้น ดังนั้นอุปกรณ์ PPE เช่น ชุด หมวก ถุงมือ หรือรองเท้าเซฟตี้ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในสถานที่เหล่านี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือลดอาการบาดเจ็บร้ายแรงให้กลายเป็นเบาได้นั่นเอง จึงพูดได้ว่าอุปกรณ์เซฟตี้ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องตรวจเช็กและเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอ

โดยปกติแล้ว เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ออกสู่งานภาคสนามหรืออยู่ในเขตการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ไว้ด้วยเสมอ เพราะไม่มีทางทราบได้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่เมื่อออกนอกเขตการทำงานหรืออยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าปลอดภัย ก็สามารถที่จะถอดได้ ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ด้วย

2. รองเท้าเซฟตี้ดีกว่ารองเท้าทั่วไปอย่างไร?

รองเท้าเซฟตี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเท้าจากอันตรายต่างๆ ดังนั้นวัสดุที่ใช้ต้องได้คุณภาพ เช่น หนังวัวที่ทนทานมากกว่าและมีหัวเหล็กรองรับแรงกระแทก หรือเป็นวัสดุ PVC แข็งแรงทนทานต่อการฉีกขาดหรือทิ่มแทง และป้องกันสารเคมีเหลวไปสัมผัสกับผิวเท้า ซึ่งหากเป็นรองเท้าทั่วไปที่ผลิตจากใยผ้าปกติ ก็อาจไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้นั่นเอง

Contact Information

รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ PPE สำคัญมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลาหรือไม่? 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.